Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na Obecnom úrade Kráľov Brod sa nachádza „Oznámenie o uložení zásielky“ pre :

 Alžbeta Mikušová  – Sociálna poisťovňa  –  OA 075484421SK     

Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 7  kalendárnych dní od vyvesenia na úradnej tabuli na Obecnom úrade , Kráľov Brod.  Zásielku si môžete prevziať na pošte v Kráľovom Brode do 29.11.2018

 

ZDIEĽAŤ