Home Orange Slovensko, a.s. predaj zariadenia Samsung S5611 a účast.programu

predaj zariadenia Samsung S5611 a účast.programu