Home Elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu