Home Civilná ochrana POSVP_2018-obce-POaFO-podnikatelia