Home Civilná ochrana Ochrana obyvateľov pred možnými násladkami chemického terorizmu a bioterorizmu