Home Civilná ochrana informacie-pre-verejnost-oktober-2019