Home Civilná ochrana Časový sled ohrozeného územia okresu Galanta v prípade rozrušenia hrádze vodnej stavby Liptovská Mara