pondelok, november 20, 2017

Aktuality / Podujatia / Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie  o zrušení trvalého pobytu Ohlasovňa pobytu v Kráľovom Brode na návrh vlastníka  podľa § 7 ods. 1 písm. f, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom  20.11.2017  trvalý pobyt  – Branislav Stríž  08.08.1991 .  Miestom nového trvalého pobytu   je  obec Kráľov Brod Vyvesené

Meghívó – Pozvánka

A Csemadok királyrévi alapszervezete és a helyi óvoda és iskola  szeretettel meghívja Önöket a  KARÁCSONYI VÁSÁRRAL EGYBEKÖTÖTT NÉPZENEI TALÁLKOZÓRA, amely 2017. december 2-án, szombaton 15:00 órától kerül megrendezésre a helyi kultúrházban. Fellépnek:   óvodások és iskolások,  Kilácsko Ákos – mesemondó, Fürge Ujjak citerazenekar,  Őri banda citerazenekar – Burgerland (Ausztria),   Vásárúti Dalárda 10:00 órától 18:00 óráig KARÁCSONYI

Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na Obecnom úrade Kráľov Brod sa nachádza „Oznámenie o uložení zásielky“ pre :   Michal Šimunek nar. 1983  Kráľov Brod  – Okresný súd Galanta  –  30Csp/15/2016-21 Ž, V, pouč.potv. L:6/12KS  Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní od vyvesenia na úradnej tabuli na Obecnom úrade , Kráľov Brod.

Oznam- Értesítés

Knižnica bude otvorená 16.11.2017 /štvrtok/ od 14.00-do 17.00 hodiny. A könyvtár 2017.11.16-án /csütörtök/ lesz nyitva 14.00 órától 17.00 óráig.

Výsledky hlasovania do orgánov Trnavského samosprávneho kraja v Kráľovom Brode – 4.11.2017 – Megyei választások eredményei Királyrévben 2017. november 4.

Megyei választások eredményei Királyrévben november 4. A választási jegyzékbe beírt választók száma:       924 A választáson résztvevők száma:             249     26,94 % A megyei elnökjelöltek : Berényi József (MKP) 197; Tibor Mikuš (független) 34; Márius Novák ( Nový parlament)1,  Rigó Konrád (MOST-HÍD) 8, Jozef Viskupovič (OĽANO …) 4; A megyei képviselőjelöltek, akik több, mint 40

KALENDÁR

AEC v1.0.4

UDALOSTI V OBCI

  • Žiadne pripravované udalosti
AEC v1.0.4

OBEC NA FACEBOOKU

POČASIE

SLOVAKREGION

Obec Kráľov Brod na Slovakregione