sobota, marec 17, 2018

Aktuality / Podujatia / Úradná tabuľa

Oznam – értesítés

A Nyugat-Szlovákiai villanyművek értesítik a lakosságot, hogy 2018. február 27-én, 7.00-órától 15-óráig nem lesz villanyáram az  59-es h.sz.-tól a 134 h.sz.-ig és a közbeeső lakóházakban. Západoslovenské energetické závody oznamujú občanom, že dňa 27. februára 2018 v čase od 7.00 do 15.00 hod. nebude elektrický prúd  od čísla domu  59  – po číslo 134 .

Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby

Oznámenie-1Oznámenie-2 Prílohy Oznámenie-1 (432 kB) 09.02.2018Oznámenie-2 (130 kB) 09.02.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Kráľovom Brode na návrh vlastníka  podľa § 7 ods. 1 písm. f, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom  31.1.2018  trvalý pobyt Meno a priezvisko Dátum narodenia Jana Sándorová                            20.7.1976  Miestom nového trvalého pobytu   je  obec Kráľov Brod. V Kráľovom Brode,

Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na Obecnom úrade Kráľov Brod sa nachádza   „Oznámenie o uložení zásielky“ pre :   Alžbeta Mikušová  –   Obec Kráľov Brod     /Sociálna poisťovňa  /-  Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18  kalendárnych dní od vyvesenia na úradnej tabuli na Obecnom úrade , Kráľov Brod. Zásielku si môžete prevziať na pošte

Výzva

VýzvaUpozornenie. Prílohy Upozornenie. (283 kB) 23.01.2018Výzva (290 kB) 23.01.2018

KALENDÁR

AEC v1.0.4

UDALOSTI V OBCI

  • Žiadne pripravované udalosti
AEC v1.0.4

OBEC NA FACEBOOKU

POČASIE

Počasie Kráľov Brod - Svieti.com

SLOVAKREGION

Obec Kráľov Brod na Slovakregione