Aktuality / Podujatia / Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu obce Kráľov Brod na rok 2017-2019

rozpocet-ocu-2017-2019-navrh Prílohy rozpocet-ocu-2017-2019-navrh (146 kB) 29.11.2016

Návrh- VZN obce Kráľov Brod dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

vzn-o-dani-z-nehnut Prílohy vzn-o-dani-z-nehnut (86 kB) 29.11.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie  o zrušení trvalého pobytu  Ohlasovňa pobytu v Kráľovom Brode na návrh vlastníka  podľa § 7 ods. 1 písm. f, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 21.11. 2016  trvalý pobyt      Meno a priezvisko Dátum narodenia     Roman Nyiregyházki 06.3.1999  Miestom nového trvalého

Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na Obecnom úrade Kráľov Brod sa nachádza                       „Oznámenie o uložení úradnej zásielky“ pre Štefan Czirák  –  Kráľov Brod Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní od vyvesenia na úradnej tabuli na Obecnom úrade , Kráľov Brod. Zásielku si môžete prevziať na pošte v Kráľovom Brode Kráľov Brod, 16.

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení  zásielky Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na Obecnom úrade Kráľov Brod sa nachádza „Oznámenie o uložení úradnej zásielky“ pre Eva Šimunková  –  Kráľov Brod Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní od vyvesenia na úradnej tabuli na Obecnom úrade , Kráľov Brod. Zásielku si môžete prevziať na pošte v Kráľovom Brode.

KALENDÁR

AEC v1.0.4

UDALOSTI V OBCI

  • Žiadne pripravované udalosti
AEC v1.0.4

OBEC NA FACEBOOKU

POČASIE

SLOVAKREGION

Obec Kráľov Brod na Slovakregione