Aktuality / Podujatia / Úradná tabuľa

Oznam-Értesítés- Knižnica-Könyvtár

Obecná knižnica Kráľov Brod oznamujeme, že knižnica bude otvorená dňa 23.2.2017 /štvrtok/ od 13.00 – do 16.00 hod.  24.2.2017 (piatok) bude zatvorená. A könyvtár 2017.2.23-án (csütörtökön) lesz nyitva 13.00 -16.00 óráig. Pénteken(2017.2.24) zárva lesz.

Játszóház-Tvorivé dielne

CSEMADOK   KIRÁLYRÉVI   ALAPSZERVEZETE megszervezi  a   J Á T S Z Ó H Á Z A T, amely  2017. február 20-án /hétfő 14.30 órai  kezdettel  lesz megtartva a helyi kultúrházban. RészvételidÍj:  2,50 Euro/1 alkalom         Mindenkit szeretettel várunk !!! ************************************************************************ZO  CSEMADOK   Kráľov Brod          Pravidelné TVORIVÉ  DIELNE pre deti 20. február 2017 / pondelok    od 14.30 hodiny  v miestnom kultúrnom

Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na Obecnom úrade Kráľov Brod sa nachádza „Oznámenie o uložení zásielky“ pre :  Alžbeta Mikušová/Kráľov Brod   –   Sociálna poisťovňa Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní od vyvesenia na úradnej tabuli na Obecnom úrade , Kráľov Brod. Zásielku si môžete prevziať na pošte v Kráľovom Brode do 3.3.2017

Informácia pre obyvateľov-vtáčia chrípka A(H5N8)

Vtáčia chrípka  A(H5N8) – informácia pre obyvateľstvo Vírus vtáčej chrípky A(H5N8) bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli tiež potvrdené ochorenia u hydiny a vtákov vo viacerých oblastiach. Postupne sú evidované viaceré ohniská u voľne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva. Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení  zásielky Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na Obecnom úrade Kráľov Brod sa nachádza                       „Oznámenie o uložení zásielky“ pre :  Alžbeta Mikušová/Kráľov Brod   –   súdna exekútorka  Piešťany 1. Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní od vyvesenia na úradnej tabuli na Obecnom úrade , Kráľov Brod. Zásielku si môžete prevziať na pošte

KALENDÁR

AEC v1.0.4

UDALOSTI V OBCI

  • Žiadne pripravované udalosti
AEC v1.0.4

OBEC NA FACEBOOKU

POČASIE

SLOVAKREGION

Obec Kráľov Brod na Slovakregione