Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

0
90

Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa