Zber separovaného odpadu-papier, burina,tráva

A  KIRÁLYRÉVI ALAPISKOLA ÉS ÓVODA  igazgatósága értesíti a lakóságot, hogy 2019. április 24-től április 30-ig papírgyűjtést szervez. Konténer a papírra és kartonokra a helyi kultúrház mögött lesz elhelyezve. Akinek nincs lehetősége elhozni az április 25-én  tegye ki jól látható helyre  a háza elé.

Vedenie ZŠ a MŠ s VJM Kráľov Brod oznamuje občanom, že od 24. apríla 2019 do 30. apríla organizuje zber papiera. Kontajner na papier a kartóny bude umiestnený za budovou kultúrneho domu. Občania  ktorí nemajú možnosť na odvoz, 25.apríla  môžu vyložiť papier na viditeľnom mieste pred domom.

Értesítjük a falu lakosságát, hogy a focipálya mellett elhelyezett konténerbe gyűjtik a lenyírt füvet és a gyomot. A konténerbe egyéb  hulladékot beletenni tilos !

Oznamujeme, že pri  športovom ihrisku je umiestnený veľkokapacitný kontajner na zber trávy a buriny.  Vývoz iného  odpadu do kontajnera je zakázaný !

ZDIEĽAŤ