Zber konárov-Faágak gyüjtése

Királyrév község értesíti a lakosságot, hogy 2019. november  19-én (kedden) a község alkalmazottai gyűjteni fogják a faágakat. Kérjük a lakosokat, hogy összekötözve tegyék ki a ház elé. Nagyobb mennyiségű fahulladékot jelentsék be a községi hivatalban.

**********************************
Obec Kráľov Brod oznamuje obyvateľom obce, že dňa 19. novembra 2019 (utorok) bude zber konárov. Žiadame obyvateľov obce, aby previazali konáre a vyložili pred dom. Väčšie množstvo nahláste na obecnom úrade.

ZDIEĽAŤ