VZN obce Kráľov Brod zo dňa 14. 12. 2016 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

0
500

vzn-o-dani-z-nehnut

Prílohy