VZN o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018

0
567

VZN_o_dani_z_nehnut-1

Prílohy