VZN o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022

0
467

VZN-obec-Kralov-Brod-o-dani-z-nehnutelnosti-o-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO-o-miestnej-dani-za-uzivanie-verejneho-priestranstva-o-miestnej-dani-2022