VZN o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020

0
577

[pdfjs-viewer url=“https%3A%2F%2Fkralovbrod.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FVZN-obec-Kralov-Brod-o-dani-z-nehnutelnosti-o-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO-o-miestnej-dani-za-uzivanie-verejneho-priestranstva-o-miestnej-dani-12-11-2019-1.pdf“ viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]