VZN o dani z nehnuteľností, o miestnom poplatku za kom. odpady…..

0
792

VZN-obec-Kralov-Brod-o-dani-z-nehnutelnosti-o-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO-o-miestnej-dani-za-uzivanie-verejneho-priestranstva-o-miestnej-dani-12-11-2019-(1)