Pozvánka na zasadnutie OZ- Meghívó az önkormányzati ülésre

P o z v á n k a
Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 7. novembra 2019 ( štvrtok ) o 18,00 hodine v miestnom kultúrnom dome s týmto programom:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia
4. Zámer vybudovania veterného parku
5. Úprava rozpočtu k 30.09.2019
6. Vymenovanie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru
7. Spolufinancovanie aktuálnych projektov
8. Predaj autobusu
9. Vyhodnotenie Jablkového a kačacieho festivalu
10. Rôzne
11. Návrh uznesenia
12. Záver
Mgr. Gergely Agócs – starosta obce

M e g h í v ó
Tisztelettel meghívom Önt 2019. november 7-én (csütörtök) 18,00 órakor kezdődő önkormányzati ülésre, amely a helyi kultúrházban lesz megtartva a következő programmal:
1. Megnyitó
2. A javasló bizottság és a hitelesítők megválasztása
3. Határozat ellenőrzése
4. Szélerőmű kiépítésének tervezete
5. A költségvetés módosítása 2019 szeptember 30-hoz
6. Az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnokának kinevezése
7. Az aktuális pályázatok társfinanszírozása
8. Az autóbusz eladása
9. Az Alma- és kacsafesztivál kiértékelése
10. Egyéb
11. Határozati javaslat
12. Befejezés
Mgr. Agócs Gergely – polgármester

ZDIEĽAŤ