Pozvánka- Meghívó

Pozývam  Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna  2018 /štvrtok/  o 18,00 hodine v miestnom kultúrnom dome s týmto programom:

 1. Zahájenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia
 4. Schválenie štatútu obce
 5. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
 6. Voľba prísediaceho Okresného súdu v Galante
 7. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022 a rozsah výkonu funkcie starostu
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver

Tisztelettel meghívom Önt 2018. június 21-én /csütörtök/ 18,00 órakor kezdődő önkormányzati ülésre, amely a helyi kultúrházban  lesz megtartva a következő programmal:

 1. Megnyitó
 2. A javasló bizottság és a hitelesítők megválasztása
 3. Határozat ellenőrzése
 4. A község alapszabályzatának jóváhagyása
 5. A képviselőtestület tárgyalási rendjének jóváhagyása
 6. A járási bíróság ülnökének magválasztása
 7. Képviselők számának jóváhagyása a 2018 – 2022 választási időszakra, a polgármesteri funkció terjedelmének meghatározása
 8. Egyéb
 9. Határozati javaslat
 10. Befejezés

 

 

ZDIEĽAŤ