Papírgyűjtés-zber papiera

0
45

Obec Kráľov Brod oznamuje občanom, že od 14. apríla 2020 do 21.4.2020 organizuje zber papiera. Kontajner na papier  bude umiestnený za budovou kultúrneho domu. Občania  ktorí nemajú možnosť na odvoz, 15. apríla  môžu vyložiť papier na viditeľnom mieste pred domom.

Királyrév község értesíti a lakosságot, hogy  2020. április 14-től – 2020.4.21-ig  papírgyűjtést szervez. Konténer a papírra  a helyi kultúrház mögött lesz elhelyezve. Akinek nincs lehetősége elhozni, az  április  15-én  tegye ki jól látható helyre  a háza elé.