Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na pošte v Kráľovom Brode sa nachádza     doporučenú listovú zásielku na prevzatie pre : Michaela Kumanová, bytom : obec  Kráľov Brod,   Zoltán Juhos, bytom : obec Kráľov Brod     

 Zásielku si môžete prevziať na pošte v Kráľovom Brode do 24.10.2019.  Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi.

 

ZDIEĽAŤ