Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na pošte v Kráľovom Brode sa nachádza       doporučenú listovú zásielku na prevzatie pre

Jana Sándorová, bytom : obec  Kráľov Brod     

 Zásielku si môžete prevziať na pošte v Kráľovom Brode do 02.10.2019.

Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi.

ZDIEĽAŤ