Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na pošte v Kráľovom Brode sa nachádza   doporučenú listovú zásielku na prevzatie pre :

Zoltán Juhos, bytom : obec  Kráľov Brod     

Zásielku si môžete prevziať na pošte v Kráľovom Brode do 25.4.2019.

Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi.

ZDIEĽAŤ