Oznam- Értesítés- Rév Mondó 2019

Uzávierka nášho obecného časopisu Rév Mondó bude 22. november 2019. Žiadame Vás, aby svoje príspevky, články odovzdali do tohto termínu na obecnom úrade alebo na e-mail : kralov.brod@azet.sk.Ďakujeme

 

2019 decemberében  megjelenik  a  Rév Mondó, tisztelettel megkérjük Önöket, hogy írásaikat  2019. november  22-ig szíveskedjenek leadni a községi hivatalba vagy az e-mail címre: kralov.brod@azet.sk. Köszönjük

ZDIEĽAŤ