Oznam-Értesítés

Od 25. októbra 2019 (piatok) do 27-ho októbra  2019 (nedeľa) trvá jesenné upratovanie. Na zber kobercov, matracov a nábytku sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery  pri bare Cancun a na Slovenskom Poli.   Vývoz elektronického odpadu je zakázaný !

Vedenie ZŠ a MŠ s VJM Kráľov Brod oznamuje občanom, že od 21. októbra 2019 do 24. októbra organizuje zber papiera. Kontajner na papier a kartóny bude umiestnený za budovou kultúrneho domu. Občania  ktorí nemajú možnosť na odvoz, 23. októbra  môžu vyložiť papier na viditeľnom mieste pred domom.

Vážení občania,Obecný úrad Kráľov Brod v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.Zber sa uskutoční dňa 22.10.2019 od  8,00 hod. V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz. Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

2019.10.25-től (péntek) – 2019.10.27-ig (vasárnap)  őszi lomtalanításra elhelyezett konténerekben gyűjtik a régi szőnyegeket, matracokat, bútorokat stb. Elektronikai hulladékot  tilos beletenni ! Konténerek a Cancun-bárnál és Úrföldön vannak elhelyezve.

A  KIRÁLYRÉVI ALAPISKOLA ÉS ÓVODA  igazgatósága értesíti a lakóságot, hogy 2019. október 21-től október 24-ig papírgyűjtést szervez. Konténer a papírra és kartonokra a helyi kultúrház mögött lesz elhelyezve. Akinek nincs lehetősége elhozni, az október 23-án  tegye ki jól látható helyre  a háza elé.

Tisztelt lakosság,a  Királyrévi  Községi  Hivatal  és  a ROVAMI  társaság községünkben elektronikai hulladék  gyűjtését  szervezi. A gyűjtés 2019.10.22-én kedden lesz 8,00 órától. Reggel 7,00-tól 8,00-ig helyezzék ki házuk elé az öreg, feleslegessé vált elektromos és elektronikai készülékeket mind például öreg rádiók, TV készülékek, számítógépek, mosógépek, mikrohullámú sütők, hűtők, fagyasztók, porszívók, gyorsforralók, égők, elemek. Az összes berendezésnek tartalmaznia kell belső elektromos és elektronikai részét. Jól látható és hozzáférhető helyre kell tenni. Kérjük, hogy tartsák be  a feltüntetett időpontot, mert minden utcába csak egyszer fognak bemenni. Figyelmeztetés : az elektronikai hulladék értékes részeinek eltulajdonítása a 79/2015 törvény megszegésének minősül és a kihágásról a rendőrség lesz értesítve.

ZDIEĽAŤ