Oznam-értesítés

Vodárenská spoločnosť Šaľa oznamuje obyvateľom obce, že zajtra od 8.00 do 12.00 hodiny z technických príčin nebude voda.

A Sellyei vízművek értesítik a lakosságot, hogy holnap 8.00 órától 12.00-ig technikai okok miatt nem lesz víz.

ZDIEĽAŤ