Návrh VZN obce Kráľov Brod zo dňa 25.10.2018 o dani z nehnuteľnosti, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019

VZN_o_dani_z_nehnut-1

Prílohy

ZDIEĽAŤ