Királyrév környezetének takarítása-Čistenie prírodného prostredia obce Kráľov Brod

Királyrév község önkormányzata értesiti a falu lakosságát, hogy megszervezi a falu környezetének tavaszi takarítását  2019. március 23-án szombaton a falu területén és a Feketeviz partján. Gyülekező 8,00 órakor a játszótérnél.  Kérik , hogy a résztvevők kesztyűt hozzanak magukkal.

********************************************************************

Obecná samospráva   oznamuje, že 23. marca 2019  v  sobotu usporiada čistenie prírodného prostredia obce  a v okolí Čiernej vody.Zraz účastníkov bude o 8.00-ej hod. vedľa detského ihriska.   Žiadajú účastníkov, aby si doniesli so sebou rukavice.

ZDIEĽAŤ