KALENDÁR

AEC v1.0.4

UDALOSTI V OBCI

  • 9. júna 2019Spomienková oslava-Koszorúzás és kiállítás a KIRÁLYRÉVI CSATA emlékére
  • 22. júna 2019Futbalový turnaj
  • 20. júla 2019RévFeszt
  • 21. septembra 2019Voľby do orgánov samosprávy obcí
AEC v1.0.4