Zmluvy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Nájomná zmluva- Bedeová

Kúpna zmluva

Zmluva o posk. dotácie zo št. rozpočtu na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

mandatna-zmluva