Zdravotníctvo

Obvodné ambulancie:

  • MUDr. Martina Vagovičová – Kráľov Brod –Dolné Saliby
  • MUDr. Beáta Lukovicsová- Trstice
  • MUDr. Dana Ingeliová – Horné Saliby

Detské ambulancie:

  • MUDr. Gútai Enikő – Trstice
  • MUDr. Marta Lehotská – Dolné Saliby –Horné Saliby

Zubná ambulancia: MUDr. Beáta Lénártová – Trstice –Kráľov Brod

Gynekologická ambulancia: MUDr. Juraj Puha – Trstice-Horné Saliby- Mostová-Tomášikovo

Neurologická ambulancia: MUDr. Magdaléna Farkas – Trstice

Interná a všeobecná ambulancia: MUDr. Erzsébet Hervay – Trstice

Rehabilitačný úsek – Trstice
Fizioterapeutická a rehabilitačná ambulancia: MUDr. Etela Chomčová – Trstice
Chirurgická ambulancia: MUDr. Ervin Chomča – Trstice

Lekárne v Trsticiach a v Dolných Salibách
Kozmetický salón v Trsticiach

Prílohy