Oznámenie o uložení zásielky

  Oznámenie o uložení  zásielky

  Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na Obecnom úrade Kráľov Brod sa nachádza     „Oznámenie o uložení zásielky“ pre :

   Štefan Czirák  Kráľov Brod   –   Exekútorský úrad

  Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní od vyvesenia na úradnej tabuli na Obecnom úrade , Kráľov Brod.

  Zásielku si môžete prevziať na pošte v Kráľovom Brode do 5.6.2017

  Vyvesené od:  5. 6. 2017

  Zvesené do :  

  ZDIEĽAŤ