Oznámenie o uložení zásielky

  Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na Obecnom úrade Kráľov Brod sa nachádza     „Oznámenie o uložení zásielky“ pre :

  Alžbeta Mikušová/Kráľov Brod   –   JUDr. Rudolf Krutý PhD

  Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní od vyvesenia na úradnej tabuli na Obecnom úrade , Kráľov Brod.

  Zásielku si môžete prevziať na pošte v Kráľovom Brode do 8.5.2017

   

  ZDIEĽAŤ