Kultúra

V obci sú aktívne nasledovné organizácie, ktoré sa podieľajú na kultúrnej činnosti: MO Csemadok, klub dôchodcov, MO zväzu záhradkárov

Csemadok:
Citarový súbor Fürge Ujjak
Vedúci : Erdélyi Csaba -0905211100
Členovia : Benkőová Zsófia, Puskásová Zsófia, Schnábeltová Karolina, Szakálová Kinga
Vystupujú na obecných slávnostiach, Od roku 2004 sa zúčastnujú na celoslovnských stretnutiach citarásov. Súbor sa už zúčastnil na viacerých kultúrnych podujatiach aj v Maďarsku- Nagynyárád. Členovia súboru boli v roku 2008 účastníkmi vzdelávacieho kurzu v meste Tiszakécske.
Citarový súbor : Rév
Vedúci : Csaba Erdélyi
Členovia : Mészáros Réka,Varsányi Viktória, Racskó Regina, Erdélyi Bálint, Pleva Levente

Spevácky súbor Őszirózsa:
Počet členov 14.
Vedúca súboru Alžbeta Kárasová
Vystúpili na marcových slávnostiach, obecných dňoch. V roku 2008 zorganizovali I. Country večierok. Predstavili sa na oslavách 50-60 ročných.

Klub dôchodcov:
Spevácky zbor Glória
Vznikol v 2001. Počet členov 15, dirigentkou je Mária Szarková.Vystupujú na obecných slávnostiach. V decembri sa zúčastnili Adventného koncertu v rímskokatolíckom kostole vo Veľkej Mači a v Horných Salibách. Vystúpili na oblastných a celoštátnych kolách súťaže “Bíborpiros szép rózsa”. Sú stálymi účastníkmi pohrebov, kde spevom odprevádzajú našich spoluobčanov na poslednú cestu.

Kultúrny dom:
Od roku 2001 je vyučba klavínej hry v kultúrnom dome. deti sa naučia hrať na klavíri veľa klavírnych skladieb. Popri hre na klavíri sa žiaci postupne osvojujú aj teóriu hudby.Učiteľka: Juliana Hajduková

Knižnica:
Knižnica je otvorená : piatok od 14.00 do 17.00 hodiny.

Prílohy